sv. 34 | Telegram vůdci anglické Labour Party H. M. Hyndmanovi [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy telegramu v angličtině; telegram byl vypraven z Capri 29. 6. 1921.
Tiskneme podle znění otištěného v původním vydání Cesty demokracie II s naším titulkem.
  • Účast na Olympiádě DTJ. Čas, 31, 1921, č. 146, s. 2, 1.7. Otištěno též: Prezident Masaryk dělnické Olympiádě. Lidové noviny, 29, 1921, č. 325, s. 2, 1.7., a v dalších listech.