sv. 34 | List redakci sborníku k 70. narozeninám Josefa Úlehly [1922]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisný koncept s drobnými Masarykovými opravami, strojopisné kopie dopisu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 98. Strojopis příspěvku, datováno Lány, dne 28. ledna 1922, podepsáno T.G.M.
  • Úlehla: Zpomínky a úvahy k jeho sedmdesátinám. Uspořádal Emanuel Havelka. Brno 1922.