sv. 34 | List pána prezidenta Slovenskému denníku [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Fotokopie rukopisu prezidentova textu ve slovenštině na hlavičkovém papíru prezidenta republiky; strojopisné opisy textu v češtině a slovenštině; výstřižky z denního tisku.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisný opis dopisu, č. D 4385/21.
  • List pána prezidenta Slovenskému denníku. Slovenský denník, 4, 1921, č. 212a, s. 1, 18. 9. Otištěno též: Projev prezidenta Masaryka o cestě do Slovenska. Venkov, 16, 1921, č. 219, s. 4, 18. 9., a v dalších listech.