sv. 34 | Prezident republiky o tak zvané diktatuře proletariátu [1921]

V archivu ÚTGM není rukopis uložen.
  • Prezident republiky o tak zvané diktatuře proletariátu. Čas, 31, 1921, č. 1, s. 1—4, 1.1. Přetištěno: O bolševictví. Knihovnička Služby, sv. 1, Praha 1921, s. 31–47. Přetištěno též: O bolševictví. Praha 1990, s. 25–33.