sv. 34 | Rozhovor pro list Prágai Magyar Hirlap [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisný přepis článku z Prágai Magyar Hirlap a jeho překlad do češtiny.
Tiskneme podle českého překladu s naším titulkem.
  • A köztársasági elnök üzenete Szlovenskó és Ruszinskó ölakosságának. Társadalmi loyalitás. Szlovenskó és Ruszinskó autonómiája. Prágai Magyar Hirlap, 1.10. 1922. Otištěno též: Prezident Masaryk o politických otázkách. Rozmluva s maďarským redaktorem. Čas, 32, 1922, č. 231, s. 2, 3. 10. (kráceno). Otištěno též: Präsident Masaryk uber die Minderheit. Prager Presse, 2, 1922, č. 270, s. 1,2. 10. (kráceno), a v dalších listech.