sv. 34 | Odpověď rakouskému prezidentovi na list [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy dopisu v němčině a českém překladu, datováno v Praze 12. května 1921, nepodepsáno.
Tiskneme s naším titulkem.