sv. 34 | K úmrtí jihoslovanského krále Petra [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisné koncepty kondolenčních telegramů princi regentovi Alexandrovi a ministerskému předsedovi Pašicovi s Masarykovými opravami a doplňky tužkou; strojopisné opisy telegramů, nedatováno. Telegramy byly vypraveny 17. 8. 1921.
  • K úmrtí krále Petra. Národní listy, 61, 1921, č. 225, s. 1, 18. 8. Otištěno též: Soustrastné projevy prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 29, 1921, č. 410, s. 2, 18. 8., a v dalších listech.