sv. 34 | Nástupní audience litevského vyslance [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisné kopie prezidentovy řeči v češtině a francouzštině.
  • Nástupní audience litevského vyslance. Národní listy, 63, 1923, č. 190, s. 3, 13. 7. Otištěno též: Nový litevský vyslanec u prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 31, 1923, č. 345, s. 2–3, 13. 7. (kráceno).