sv. 34 | Politický antropomorfismus [1921]

AKPR, T 1834/21. Strojopis článku v němčině s vlastnoručními Masarykovými opravami tužkou; překlad do češtiny.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 94 a 95. Strojopisné koncepty článku v češtině i němčině, oba s Masarykovými opravami tužkou.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy článku z Času ze 17. 10. Výstřižky z denního tisku s Masarykovým článkem a reakcemi na něj.
  • Politischer Anthropomorphismus. Prager Presse, 1, 1921, č. 200, s. 1, 16. 10. (podepsán T. G. Masaryk). Projev prezidenta Masaryka o bolševictví a ideálu budoucí společnosti. Čas, 31, 1921, č. 234, s. 1, 17. 10. Otištěno též: T. G. Masaryk pro provádění sociální reformy na úrovni lidské kultury. Československá republika, 242, 1921, č. 285, s. 1, 17. 10., a v dalších listech.