sv. 34 | List generálu Maurici Janinovi [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis dopisu ve francouzštině (VKPR č. j. 887/22).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisný koncept dopisu v češtině; opisy konečného znění dopisu v češtině a francouzštině.