sv. 34 | List Josefu Wohankovi k 80. narozeninám [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné kopie dopisu.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Prezident Masaryk k jubileu Wohankově. Čas, 32, 1922, č. 258, s. 6, 4. 11. Otištěno též: List prezidenta republiky k narozeninám prez. Wohanky. Československá republika, 243, 1922, č. 302, s. 6, 4. 11., a v dalších listech.