sv. 34 | List Josefu Holečkovi k 70. narozeninám [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisný koncept s Masarykovými úpravami tužkou, nepodepsáno; strojopisné opisy dopisu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu (opis k č. D 736/23).
  • List pana prezidenta Mistru Josefu Holečkovi. České slovo, 15, 1923, č. 47, s. 2. 27. 2. Otištěno též: Dopis prezidenta Masaryka Josefu Holečkovi. Lidové noviny, 31, 1923, č. 102, s. 5, 27. 2., a v dalších listech.