sv. 34 | Němci a naše zahraniční politika [1922]

AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopis textu s vlastnoručními Masarykovými opravami tužkou; podepsáno vlastnoručně Dr. J. K.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Strojopisný opis textu; výstřižek z Času. Na obale spisu poznámka „diktováno 6. 1. 1922, uveřejněno v Čase 17. 1. 1922“.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku, na dokumentu je nadepsáno tužkou „pro Čas“.
  • Němci a naše zahraniční politika. Čas, 32, 1922, č. 14, s. 2, 17. 1. Podepsáno Dr. J. K.