sv. 34 | Zájezd na Slovensko [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Opisy Masarykových projevů z denního tisku a výstřižky z novin. Je zde i zpráva Obecního úřadu města Nitry o návštěvě prezidenta v roce 1923, kterou zaslali V. K. Škrachovi na jeho vyžádání v roce 1933. Ke zprávě je přiložen výtisk časopisu Zobor, který přinesl o Masarykově návštěvě Nitry obsáhlou reportáž i se všemi projevy.
  • Slavnostní uvítání prezidenta republiky v Nitře. Večerní České slovo, 5, 1923, č. 155, s. 1, 13. 8. Otištěno též: Pan prezident v Nitře. Československá republika, 244, 1923, č. 222, s. 1, 13. 8. Otištěno též: Návštěva tatíčka Masaryka v Nitře. Zobor, 1, 1923, č. 8, s. 68–71, 15. 9., a v dalších listech.