sv. 34 | Politická beztaktnost [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Strojopisný průklep textu, na obale spisu je poznámka: „V indexu k datu 27. 10. 1922 není autor výslovně uveden.“
  • Politická beztaktnost. Čas, 32, 1922, č. 253, s. 10, 28. 10. Nepodepsáno.