sv. 34 | Oslavy pátého výročí samostatnosti 28. října 1923 [1923]

Prezident k armádě a o armádě. Lidové noviny, 31, 1923, č. 542, s. 2, 29. 10. Otištěno též: Oslava pětiletí Československé republiky. Československá republika, 244, 1923, č. 298, s. 1–2, 29. 10., a v dalších listech.
Přijetí diplomatického sboru. Lidové noviny, 31, 1923, č. 542, s. 2, 29. 10. Otištěno též: Oslava pětiletí Československé republiky. Československá republika, 244,1923, č. 298, s. 2, 29. 10., a v dalších listech. 
Poselství prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 31, 1923, č. 542, s. 1,29. 10. Otištěno též: Poselství prezidenta republiky. Československá republika, 244, 1923, č. 298, s. 4–5, 29. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Poselství prezidenta RČS Dr. T. G. Masaryka k28. říjnu 1923. Zahraniční politika, 4, 1923, díl II, s. 1556–1558. 
Oslava pětiletí Československé republiky. Československá republika, 244, 1923, č. 298, s. 5, 29. 10. Otištěno též: Národní rada u prezidenta republiky. Lidové noviny, 31, 1923, č. 543, s. 1, 29. 10., a v dalších listech.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 96, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisné opisy prezidentových projevů z 28. října v češtině, popřípadě francouzštině; výstřižky z denního tisku.