sv. 34 | Rozloučení Masaryka s americkým vyslancem Cranem [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44 a 45. Strojopisné kopie Masarykova projevu v angličtině a českém překladu, nedatováno.
Na obale spisu v kr. 44 je poznámka: „Pp. mluví o přátelských stycích mezi rodinami – z důvodu rozvodu J[ana] G [arrigua] M [asaryka] nevhodné.“
  • Rozloučení Masaryka s americkým vyslancem Cranem. Čas, 31, 1921, č. 284, s. 2, 4. 12. Otištěno též: Rozloučení se amerického vyslance s panem prezidentem. České slovo, 13, 1921, č. 280, s. 5, 4. 12., a v dalších listech.