sv. 34 | Slovensko a papežská kurie [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný průklep textu s vlastnoruční Masarykovou poznámkou „Právu lidu“. Na obalu spisu je připsáno: „Diktát p. p. 8. 12. 1921.“
  • Slovensko a papežská kurie. Právo lidu, 30, 1921, č. 290, s. 5, 11. 12. Nepodepsáno.