sv. 34 | Nástupní audience papežského nuncia Msgre. Marmaggiho [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisné průklepy projevu v češtině a francouzštině, nedatováno.
  • Nástupní audience papežského nuncia Msgra Marmaggiho. Lidové noviny, 31, 1923, č. 472, s. 5, 21.9. Otištěno též: Nástupní audience nového papežského nuncia. Národní listy, 63, 1923, č. 259, s. 3, 21. 9. (kráceno).