sv. 34 | Telegram Bance československých legií [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisný koncept telegramu s Masarykovými opravami tužkou, nedatováno. Telegram byl odeslán z Capri 6. 7. 1921.
  • Bance čs. legií. Národní listy, 61, 1921, č. 187, s. 4, 10. 7. Otištěno též: Prezident republiky... České slovo, 13, 1921, č. 157, s. 4, 10. 7., a v dalších listech.