sv. 34 | Duch a úkol našich legií [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Opisy Masarykova článku z denního tisku; výstřižky z novin.
  • T. G. Masaryk svým legionářům ke dnům legií 1921. Duch a úkol našich legií. Legionářský směr, 1, 1921, č. 10, s. 1, 3.-4. 9. (zvláštní číslo ke Dni legií). Otištěno též: Prezident Masaryk o duchu a úkolu legií. Národní listy, 61, 1921, č. 242, s. 2, 4. 9., a v dalších listech.