sv. 34 | Osvobozenská legenda (Černosotěnský pamflet) [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 81. Strojopisný koncept článku s rukopisnými opravami a doplňky perem (patrně V. K. Škracha), strojem podepsáno Dr. V. Š. Dále je zde uložen výtisk Času z 1. 10. 1922 se zatrženým článkem, ke kterému je tužkou připsáno: „Dr. V. S. = T. G. M.“ Článek Masaryk patrně původně nadiktoval 28. září 1922 Škrachovi, který těsnopisný záznam přepsal, upravil a předložil prezidentovi 30. září ke konečné revizi. To dokládají i rukopisné Škrachovy poznámky na obale spisu: „Osvobozenská legenda. Stenogr. pozn. nadikt. 28/9 ‘22, čl. napsán 29/9, opraven a předložen 30/9. Dr. V. S. : žert. Uveřejněno.“
  • Osvobozenská legenda (Černosotěnský pamflet). Čas, 32, 1922, č. 230, s. 7, 1. 10. Podepsáno Dr. V. S. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 3–4, s. 286–291.