sv. 34 | Prezident Masaryk výkonnému výboru Výstavy družstevní práce [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept telegramu s Masarykovými opravami tužkou; telegram byl vypraven z Capri 20. 6. 1921.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopis telegramu na hlavičkovém papíře prezidenta republiky s vlastnoručním podpisem T. G. Masaryka.
  • Prezident Masaryk výkonnému výboru Výstavy družstevní práce. Čas, 31, 1921, č. 139 (večerní vydání), s. 2, 22. 6. Otištěno též: Blahopřejný telegram prezidenta republiky. Tribuna, 3, 1921, č. 145, s. 3, 22. 6., a v dalších listech.