sv. 34 | List prof. Jarníkovi při odchodu na odpočinek [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopisné opisy dopisu, datováno V Lánech dne 12. září 1921, podepsán T. G. Masaryk v. r.
  • Dr. Jan Urban Jarník... Venkov, 16, 1921, č. 249, s. 5, 23. 10. Otištěno též: Prezident republiky zaslal prof. dr. Janu U. Jarníkovi tento dopis. České slovo, 13, 1921, č. 245, s. 4, 23. 10., a v dalších listech.