sv. 34 | Rozhovor pro švédský list Aftonbladet [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 94, 95 a 97. Strojopisný opis rozhovoru v němčině (č. D 4270/21).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Strojopis otázek a odpovědí v němčině s Masarykovými opravami tužkou; opisy textu v němčině a českém překladu, datováno 7. září 1921. Podle poznámky na jednom exempláři byl interview zaslán redakci dr. Kučerou dne 5. 9. 1921. Dále je zde uložen výstřižek z listu Aftonbladet a překlad článku do češtiny.
Tiskneme podle původního vydání v Cestě demokracie II.
  • Hos presidenten T. G. Masaryk. Interessanta uttalanden för Aftonbladet. Tjeckoslovakien vili utvidga förbindelserna med Sverige. Aftonbladet, 15. 9. 1921. Čs. listy přinesly rozhovor ve zkrácené podobě a v nepřímé řeči. – např. U prezidenta Masaryka. Československá republika, 242, 1921, č. 261, s. 2, 23. 9. Otištěno též: Prezident Masaryk o aktuálních otázkách. Národní listy, 61, 1921, č. 262, s. 2, 24. 9., a v dalších listech.