sv. 34 | Nový německý vyslanec u pana prezidenta [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy projevu v češtině.
  • Nový německý vyslanec u pana prezidenta. České slovo, 13,1921, č. 250, s. 4, 30. 10. Otištěno též: Přijetí nového německého vyslance prezidentem. Lidové noviny, 29, 1921, č. 543, s. 5, 30. 10., a v dalších listech.