sv. 34 | Dr. Kramáře „Pět přednášek“ o zahraniční politice 1922 [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Založený výtisk Času se zatrženým článkem.
  • Dr. Kramáře „Pět přednášek“ o zahr. politice 1922. Čas, 32, 1922, č. 182, s. 7–8, 6. 8. Podepsáno Dr. V. S. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 3–4, s. 268–279.