sv. 34 | Šéfovi polského státu [1922]

AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopisný koncept v němčině s vlastnoručními Masarykovými opravami.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Výstřižek z Prager Presse, na obale spisu poznámka „diktát z 12. dubna 1922“.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis článku v němčině (T 692/22), strojem nadepsáno „Článek pro Prager Presse“, datováno 13. IV. 1922.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku v němčině, nedatováno.
  • Dem Chef des Polnischen Staates. Prager Presse, 2, 1922, č. 103, s. 5, 14. 4. Nepodepsáno. Tiskneme ve vlastním překladu.