sv. 34 | Antimilitaristické obavy Rudého práva [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopis textu s názvem Antimilitaristické obavy Rudého práva, nedatováno, nepodepsáno; na obalu spisu je poznámka: „asi diktát z 30. 8. 1921“.
AKPR, sign. T 22/21, kr. 17. Strojopisný opis článku (list T 1239/21). Na dokumentu je poznámka dr. Kučery: „Tribuna, telefonováno dr. Schroubkovi 30. 8. 21“.
  • Antimilitaristické obavy Rudého práva. Venkov, 16, 1921, č. 207, s. 4, 4. 9. Nepodepsáno.