sv. 34 | Rozhovor pro švédský list Social-Demokraten [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopis rozhovoru v němčině s vlastnoruční Masarykovou poznámkou „Skóld, Švéd odeslal 16/3 ‘20“; opis rozhovoru v němčině a českém překladu; výstřižky ze švédského tisku. 
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 94 a 95. Strojopisný opis rozhovoru v němčině (list T 559/23). Na dokumentu je strojopisná poznámka: „Toto interview zaslal p. taj. Škrach panu dr. Hannesi Skóldovi pro Sociál Demokraten Lund dne 16. (3. 1923).“
Tiskneme s naším titulkem podle původního vydání Cesty demokracie II.
  • Intervju med Masaryk. Social-Demokraten, 7. 4. 1923. Interview prezidenta Masaryka ve švédském soudružském deníku Socialdemokraten. Právo lidu, 32, 1923, č. 31, s. 2, 8. 4. Otištěno též: Prásident Masaryk uber die Deutschen. Aus einer Unterredung mit Dr. Hannes Sköld (Lund). Prager Presse, 3, 1923, č. 95, s. 1, 8. 4., a v dalších listech.