sv. 34 | Slovenština [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný průklep textu, na dokumentu je vlastnoruční Masarykova poznámka „Č. Slovu“; na obale spisu je připsáno: „diktát p. p. z 8. 12. 1921.“
  • Slovenština. Pondělník, 1921, č. 41, s. 4, 12. 12. Nepodepsáno.