sv. 34 | Prezident republiky vyslanci dr. Osuskému [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy dopisu, datováno Lány dne 18. října 1921, podepsáni dr. E. B. a T. G. M.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, č. D 5040/21.
  • Prezident republiky vyslanci dr. Osuskému. Lidové noviny, 29, 1921, č. 526, s. 5, 20. 10. Otištěno též: Uznání práce vyslance dr. Osuského prezidentem republiky. České slovo, 13, 1921, č. 242, s. 3, 20. 10., a v dalších listech.