sv. 34 | Odpověď Hanáckému pěšímu pluku č. 6 na pozdrav z oslavy 5. výročí bitvy u Bachmače [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Rukopisný koncept s Masarykovými úpravami perem, datováno 10/3 23, podepsáno T.G.M.; strojopisné opisy telegramu, podepsán T. G. Masaryk.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy telegramu (VKPR č. j. 741/23).
Tiskneme s naším titulkem.