sv. 34 | Poslanec Kramář [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopis textu; na obale spisu poznámka „diktát z 12. dubna 1922“.
  • Poslanec Kramář. Právo lidu, 31, 1922, č. 88, s. 8, 14. 4. Nepodepsáno.