sv. 34 | Menšiny [1921]

AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopisný koncept článku s vlastnoručními Masarykovými opravami, nedatováno, nepodepsáno.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný opis textu; na obale spisu je poznámka: „12. 12. 1921, článek Menšiny, diktát p. p. v přepise.“
  • Menšiny. Čas, 31, 1921, č. 294, s. 1–2, 16. 12. Podepsáno X. S.