sv. 34 | Projev k deputaci sjezdu Čs. sociálně demokratické strany dělnické [1922]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné opisy prezidentova projevu k delegaci soc. dem. strany; výstřižky z denního tisku.
  • Prezident Masaryk o socialismu. Čas, 32, 1922, č. 230, s. 9, 1.10. Otištěno též: Předsednictvo sjezdu čsl. soc. dem. u p. prezidenta republiky. České slovo, 14, 1922, č. 180, s. 15, 1. 10., a v dalších listech.