sv. 34 | Odpověď prezidentovi Prohibition Foundation na žádost o poselství americkému lidu proti alkoholismu [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46, a AKPR, inv. č. 893, sign. 8500, kr. 97. Strojopisné opisy dopisu v angličtině a českém překladu.