sv. 34 | Telegram jihoslovanskému králi k pojmenování 21. pěšího pluku skopljanského plukem Československým [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy telegramu (VKPR č. j. 3345/21).
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami tužkou; strojopisný opis telegramu, nedatováno. Telegram byl vypraven 10. 12. 1921.
Tiskneme s naším titulkem.