sv. 34 | Prezident Masaryk k šedesátce dr. Scheinera [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis telegramu.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 43. Strojopisné opisy telegramu z denního tisku. Telegram byl vypraven z Turčianského Sv. Martina 21. 9. 1921.
  • Prezident Masaryk k šedesátce dr. Scheinera. Národní listy, 61, 1921, č. 260, s. 4, 22. 9. Otištěno též: Pozdrav prezidenta Scheinerovi. Slovenský denník, 4, 1921, č. 216, s. 4, 23. 9., a v dalších listech. Přetištěno: Blahopřání dr. Scheinerovi k šedesátce. Masarykův sborník, sv. 3 (1928–29), Praha 1929, s. 7.