sv. 34 | A ještě „intervenční legenda“ [1921]

  • A ještě „intervenční legenda“ Čas, 31, 1921, č. 37, s. 8–9, 13. 2. Nepodepsáno.