sv. 34 | Prezident Masaryk v Plzni [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné kopie vítacích projevů i Masarykových odpovědí; program prezidentovy návštěvy v Plzni a výstřižky z denního tisku.
  • Prezident Masaryk v Plzni. Lidové noviny, 29, 1921, č. 494, s. 2, 3. 10. Otištěno též: Čas, 31, 1921, č. 222, s. 1,3. 10., a v dalších listech. Přetištěno: Masaryk v Plzni. Sborník vzpomínek. Uspořádali Antonín Liška, Antonín Heidelberg a Frank Wenig. Plzeň 1938, s. 45–54.