sv. 34 | Odpověď Čs. národnímu sdružení v Americe na pozdrav ze sjezdu [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Koncept prezidentova dopisu; čistopis na hlavičkovém papíru prezidenta republiky. Je zde uložena i další korespondence spojená s tímto textem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, č. D 6171/21. Tiskneme s naším titulkem.
  • Američtí Čechoslováci prezidentu Masarykovi. Čas, 32, 1922, č. 7, s. 2–3, 8. 1. Otištěno též: Projev Čsl. Národního sdružení v Americe. Venkov, 17, 1922, č. 7, s. 4, 8. 1., a v dalších listech.