sv. 34 | Z rozhovoru pro list Neue Freie Presse [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47, a AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisná kopie původního záznamu rozhovoru v češtině a němčině, zapsal dr. Vladimír Kučera, projev byl diktován zvláštnímu zpravodaji Neue Freie Presse po telefonu. Opis článku z N. F. Presse a překlad do češtiny.
Tiskneme podle českého překladu s naším titulkem.
  • Masaryk uber oesterreichische Krise. Eine Botschaft des Präsidenten der Czechoslowakischen Republik. Neue Freie Presse, č. 20831, s. 1, 27. 8. 1922. Otištěno též: Präsident Masaryk uber Oesterreich. Prager Presse, 2, 1922, č. 235, s. 2, 28. 8., a v dalších listech.