sv. 34 | Prezident Masaryk o úkolech washingtonské konference [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 94, 95 a 97. Strojopisné koncepty s Masarykovými opravami a doplňky tužkou (D 5523/21); překlady do angličtiny a němčiny.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopis českého textu podle prezidentova diktátu, překlad do němčiny a angličtiny, datováno 9. 11. 1921. Na obale spisu je poznámka: „Diktát p. p. a překlady z 31. X. 1921.“
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisný opis článku z listu New York World z 28. 11. 1921, pro který Masaryk článek napsal. Překlad textu do češtiny, francouzštiny a němčiny (německé znění prezident vlastnoručně opravil).
  • France Need Fear No Aggression by Future Germany. New York World, 62, 1921, č. 22014, s. 2, 28. 11. Prezident Masaryk o úkolech washingtonské konference. Národní listy, 61, 1921, č. 326, s. 1,27. 11. Otištěno též: Čas, 31, 1921, č. 278, s. 1,27. 11., a v dalších listech.