sv. 34 | List Karlu Kálalovi při odchodu na odpočinek [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami perem, datováno v Montreux 6. prosince 1923, nepodepsáno; strojopisné opisy dopisu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, č. D 1435/23.
Tiskneme s naším titulkem.