sv. 34 | Prezident Masaryk k výročí popravy na Staroměstském náměstí [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept telegramu primátoru dr. K. Baxovi k 300. výročí popravy představitelů stavovského odboje s Masarykovými opravami tužkou, nedatováno; strojopisné opisy telegramu. Telegram byl vypraven z Capri 19. 6. 1921.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopis telegramu na hlavičkovém papíře prezidenta republiky s vlastnoručním podpisem T. G. Masaryka.
  • Prezident Masaryk k výročí popravy na Staroměstském náměstí. Lidové noviny, 29, 1921, č. 303, s. 5, 19. 6. Otištěno též: Prezident Masaryk k21. červnu. Tribuna, 3, 1921, č. 143, s. 1, 19. 6., a v dalších listech.