sv. 34 | List Mezinárodnímu sjezdu středoškolských profesorů [1923]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisné opisy dopisu.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Mezinárodní sjezd profesorů. Národní listy, 63, 1923, č. 236, s. 1, 28. 8. Otištěno též: Mezinárodní sjezd středoškolských profesorů v Praze. České slovo, 15, 1923, č. 202, s. 3, 29. 8., a v dalších listech.