sv. 34 | Novoroční projevy prezidenta Masaryka [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 96, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Tři složky strojopisných kopií Masarykových novoročních projevů: diplomatickému sboru, Národnímu shromáždění, vládě a guvernéru Podkarpatské Rusi.
Blahopřání při novoročních audiencích přednesli prezidentovi také ministr národní obrany gen. Otakar Husák a primátor Prahy dr. K. Baxa. Prezident oběma stručně poděkoval.
  • Novoroční projevy prezidenta Masaryka. Čas (večerní vydání), 31, 1921, č. 1, s. 1–2, 3. 1. Otištěno též: Nový rok u pana prezidenta. Lidové noviny, 29, 1921, č. 2, s. 2, 3. 1., a v dalších listech.