sv. 34 | Švédský vyslanec u prezidenta Masaryka [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy prezidentova projevu ve francouzštině a češtině.
  • Švédský vyslanec u prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 29, 1921, č. 224, s. 2, 6. 5. Otištěno též: Švédský vyslanec v Praze u prezidenta republiky. Národní listy, 61, 1921, č. 123, s. 2, 6. 5., a v dalších listech.