sv. 34 | List Lewisu Einsteinovi o zřízení Amerického ústavu pro slovanská studia v Praze [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
  • AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisné opisy dopisu v angličtině, datováno Lány, February 26th 1923, podepsán T. G. Masaryk; překlad do češtiny.